Privacy Policy

Gegevensverwerking

Grafiteam verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens aan Grafiteam heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Grafiteam, een bestelling bij Grafiteam te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Grafiteam.

Grafiteam gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan Grafiteam heeft verstrekt. Als u Grafiteam om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Grafiteam de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt Grafiteam de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Grafiteam de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt Grafiteam de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan met Grafiteam gerelateerde vennootschappen, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan Grafiteam uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van Grafiteam die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@grafiteam.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van Grafiteam goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt Grafiteam bezoekgegevens van haar website bij. Grafiteam gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken. Details hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop Grafiteam uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Grafiteam. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Grafiteam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.